De 20 weken echo


De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of er wel of geen echoscopisch zichtbare afwijkingen bij de foetus zijn. Ook wordt gekeken naar de groei van het kind, naar de hoeveelheid vruchtwater en naar de plaats van de placenta. (Het komt nog wel eens voor dat bij 20 weken de placenta vrij laag ligt. Als niet zeker is dat de placenta voldoende ver vanaf de baarmoedermond ligt wordt later in de zwangerschap opnieuw gekeken.

De kans dat een aangeboren afwijking tijdens het echoscopisch onderzoek wordt ontdekt is afhankelijk van de soort afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 95 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

 

Voordelen
Bij sommige aandoeningen is het voor het kind beter als dit al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking. Bij een zéér klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.

Indien bij het onderzoek zeer ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen
Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofdje (hydrocephalus) wat in een zeer klein aantal gevallen kan ontstaan na de 20 weken echo.

Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
Soms lijkt er een afwijking te bestaan die later niet teruggevonden wordt, of die geen consequenties heeft.

Als er bijzonderheden worden gezien, dan zal de echoscopist u dat gewoonlijk tijdens het onderzoek vertellen. Uw verloskundige wordt door ons geïnformeerd. Indien nodig wordt voor u een afspraak voor vervolgonderzoek gemaakt.

Het komt een heel enkele keer voor dat pas achteraf twijfel ontstaat over de interpretatie van sommige beelden. Als deze twijfel een tweede onderzoek of een second opinion elders rechtvaardigt, dan zult u dit via het echocentrum of via uw verloskundige vernemen.

Na het onderzoek is het mogelijk de foto's op USB mee te nemen. U krijgt deze gratis bij het onderzoek.
 

Mocht u klachten hebben die u wilt bespreken dan kan dat altijd. Ook kunt u eventueel een klacht indienen via www.degeschillencommissie zorg.nl.

Contact

Prenatale Screening
Koningin Emmalaan 12
3851 RJ Ermelo
>> Contactformulier>> Route beschrijving