Echoscopie

Wie maakt de echo en hoe krijgt u de uitslag?


De echo wordt gemaakt door een gecertificeerd verloskundig echoscopist die tevens opgeleid is om geavanceerd echoscopisch onderzoek te verrichten. Onze kennis en ervaring ligt daarom boven die van een reguliere verloskundig echoscopist.  


U kunt  het onderzoek zelf op het beeldscherm volgen. De echoscopist zal tijdens het onderzoek uitleg geven over de beelden die u ziet.  Vrijwel altijd krijgt u de uitslag meteen te horen, maar soms geeft degene die het onderzoek doet, de uitslag door aan degene die uw zwangerschap begeleidt waarna deze de uitslag met u zal bespreken.

Hoe wordt een echo gemaakt?


 

Afhankelijk van de zwangerschapsduur en dikte van de buikwand van de moeder wordt de echo uitwendig, via de buikwand, of inwendig, via de vagina, gemaakt. Hoe jonger de zwangerschap, hoe groter de kans dat er via de buik onvoldoende beeldvorming kan worden gekregen. Wij streven ernaar om altijd een aantal 3D foto’s van uw kind mee te geven, en u tijdens het onderzoek een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te laten zien. Ook kunt u de foto's op DVD mee nemen.

Waarom wordt echoscopie verricht?


Redenen zijn o.a.: in het eerste trimester

 1. bevindt de zwangerschap zich in de baarmoeder (n.a.v. de anamnese of bepaalde klachten)
 2. is de zwangerschap intact (klopt het hartje)
 3. is het een éénling- of een meerlingzwangerschap
 4. termijnbepaling: het vaststellen van de duur van de zwangerschap door de foetus te meten.
 5. bekijken van de anatomie van de baarmoeder en/of de eierstokken
 6. meten van de nekplooi, als onderdeel van de combinatietest

Wat is de combinatietest?


Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kind Downsyndroom heeft. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor u of uw kind.

Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

 • Een bloedonderzoek bij de moeder, tussen 9 en 14 weken van de zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt wat bloed afgenomen en onderzocht in een laboratorium.
 • Een nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de zogenaamde nekplooi van uw kind gemeten. Dit is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind Downsyndroom heeft.

later in de zwangerschap

 1. hoe is de groei van het kind
 2. hoeveelheid vruchtwater
 3. lokatie van de placenta
 4. ligging van het kind
 5. zijn er zichtbare afwijkingen bij het kind

Wat kan men niet zien met een echo


Men onderzoekt zo nauwkeurig mogelijk uw ongeboren kind. Echter, niet alle aangeboren aandoeningen zijn zichtbaar. Men ziet bijvoorbeeld niet alle aangeboren hartafwijkingen, en ook na de geboorte kunnen hartaandoeningen ontstaan. Ook bekijkt men niet standaard of het juiste aantal vingers en tenen aanwezig is, en het is bijvoorbeeld niet zichtbaar of de teentjes niet aan elkaar vastgegroeid zijn. Met andere woorden: een goede echo-uitslag geeft nog geen garantie voor een gezond kind, zonder aangeboren aandoeningen.

Er kunnen specifieke redenen zijn voor een uitgebreider screeningsecho-onderzoek (oftewel een geavanceerd ultrageluidonderzoek, te verrichten door een gespecialiseerde arts in de Isala klinieken te Zwolle of het UMCU).

Redenen kunnen hiervoor zijn:

 • Het gebruik van bepaalde medicijnen.
 • Het voorkomen van bepaalde aangeboren aandoeningen binnen uw familie
 • Als u eerder een kind heeft gekregen met een aangeboren aandoening welke voor de geboorte vast te stellen is.

Uw zwangerschaps begeleider is de hoogte van de indicaties en hij/zij bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Als dit zo is, dan komt het geavanceerd ultrageluids onderzoek in de plaats van de 20 weken echo, en deze wordt net zoals de 20 weken echo, volledig vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Belangrijk om te weten


Wat niet iedereen goed beseft is dat tijdens een echo afwijkingen kunnen worden geconstateerd, of dat het vermoeden op afwijkingen kan ontstaan. Als dit gebeurt, geeft u dit de gelegenheid om u emotioneel voor te bereiden op de geboorte van een kind met een aangeboren aandoening. Verdere onderzoeken en besprekingen kunnen nodig zijn om de juiste plaats en het juiste tijdstip van geboorte te bepalen, zodat het kind de meest gunstige opvang kan worden geboden, en zo veilig mogelijk ter wereld kan komen. Het betekent echter ook vaak veel zorgen en soms onzekerheid in de rest van de zwangerschap.

Alleen bij zeer ernstige afwijkingen kan (op uw verzoek) worden overwogen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken, maar de 20 weken echo is niet bedoeld om afwijkingen op te sporen met als doel de zwangerschap dan te laten afbreken. Het is met nadruk bedoeld om kinderen met een aandoening een zo gunstig en veilig mogelijke start van hun leven te geven.

Aangezien een miskraam frequent voorkomt (meer dan één op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam), is de kans aanwezig dat tijdens een echo in het eerste trimester van de zwangerschap geconstateerd wordt dat er geen levensvatbaar vruchtje aanwezig is. Het is belangrijk hier rekening mee te houden, als u tijdens deze echo familieleden en/of vrienden mee wilt nemen of uw andere kinderen wilt mee laten kijken.

Bent u niet tevreden over het onderzoek?


Heeft u een klacht of wilt u nog aanvullende informatie dan verzoeken wij u nogmaals het contactformulier in te vullen. Wij nemen daarna contact met u op.

Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsverenigingen KNOV en BEN voor een onafhankelijk advies.

Contact

Prenatale Screening
Koningin Emmalaan 12
3851 RJ Ermelo
>> Contactformulier>> Route beschrijving