Verwerkingen van persoonsgegevens

U kunt zich bij echocentrum N-W Veluwe aanmelden voor medisch onderzoek; een vitaliteitsecho, een termijnecho, een combinatietest, een SEO (=20 weken echo), een groei-echo een liggingsecho of een placenta controle. Deze onderzoeken (uitgezonderd de combinatietest) kan het echocentrum rechtstreeks bij uw verzekering declareren. Daarvoor heeft Espérance veel persoonlijke gegevens van u nodig; NAW gegevens, maar ook uw BSN en uw verzekeringsgegevens.

Deze gegevens gebruikt echocentrum N-W Veluwe uitsluitend in het contact met uw eigen verzekeraar. De declaraties worden aangemaakt en verzonden via de beveiligde website van VECOZO.

Bewaartermijn

Echocentrum N-W Veluwe is wettelijk verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren. Na deze periode zullen uw hard copy gegevens vernietigd worden.-

Verwerkers en andere derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Contactformulieren

Wanneer er een inschrijfformulier wordt ingevuld op de website, zal deze naar ons e- mailaccount worden verzonden. Dit is een normaal e-mailaccount en voldoet dus niet aan strenge beveiligingseisen zoals beveiligde mailverbindingen. Voor het doorsturen van medische gegevens naar uw verloskundige of een extern ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een beveiligde mailverbinding speciaal voor medische doeleinden.

Cookies en analytics

bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor medische klachten kunt u zich wenden via www.degeschillencommissiezorg.nl.

Contact

Prenatale Screening
Koningin Emmalaan 12
3851 RJ Ermelo
>> Contactformulier>> Route beschrijving